Kategória: Otázky a odpovede

Zamestnávateľ mi začal po doručení zmluvy o úvere, ktorú som uzavrel s nemenovanou nebankovou spoločnosťou, vykonávať zrážky zo mzdy – je to poriadku? V tejto súvislosti dodávam, že sa nekonal žiaden súd a nezačala ani exekúcia…

K zrážkam zo mzdy môže dochádzať  aj bez toho, aby proti spotrebiteľovi bola nariadená exekúcia. Základom  mimosúdneho výkonu zrážok zo mzdy je dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorú uzaviera spotrebiteľ s veriteľom, a ktorá je …