Kategória: Otázky a odpovede

Keď sa mi po 4 rokoch ozve veriteľ, tretia osoba, ktorej veriteľ postúpil pohľadávku alebo vymáhačská spoločnosť, ktorú poveril veriteľ, môžu tieto subjekty ešte stále požadovať zaplatenie dlhu, o ktorý sa už spomínané 4 roky vôbec nezaujímali?

Plynutie času môže spotrebiteľa zbaviť plnenia dlhu, spotrebiteľ to však musí namietať. Po uplynutí 3 rokov odo dňa povinnosti zaplatiť konkrétnu splátku (tzv. splatnosti) sa premlčuje nárok veriteľa na to, aby bola splátka zaplatená. Plynutie …

Z médií som zachytila, že pri uzatváraní zmlúv o úvere (pôžičke) si treba dávať pozor na RPMN, ako aj úroky a ďalšie poplatky uvedené v zmluve. Čo znamená skratka RPMN a je vôbec určená maximálna výška úrokov, ktoré môže veriteľ požadovať?

RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá je takto uvádzaná v zmluvách a vyjadruje celkové náklady spotrebiteľa, ktoré sa spájajú s konkrétnym úverom za jeden rok. RPMN tak v sebe zahŕňa nielen úrok, …