Môžem si ako spotrebiteľ vziať zmluvu i všeobecné obchodné podmienky domov a poradiť sa s blízkymi pred tým, ako ich podpíšem?

Áno. Spotrebiteľ má predovšetkým právo žiadať, aby mu zmluva alebo akákoľvek jej časť, ktorej nerozumie, bola vysvetlená a objasnená. Významným signálom, že so zmluvou niečo nie je v poriadku, je pre spotrebiteľa aj skutočnosť, že mu spoločnosť nechce zmluvu alebo obchodné podmienky pred ich podpisom poskytnúť. V tejto súvislosti  je potrebné upozorniť, že spotrebiteľ má vždy právo, aby mu návrh zmluvy a obchodné podmienky boli predložené na preštudovanie a bolo by ideálne, ak by si spotrebiteľ ešte pred podpisom zmluvy dal túto posúdiť právnikovi alebo Komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pôsobiacej na Ministerstve spravodlivosti SR. Ďalším signálom vzbudzujúcim pochybnosti o bezproblémovosti zmluvy je príliš drobné písmo, v dôsledku ktorého je zmluva neprehľadná, pre niektorých spotrebiteľov dokonca nečitateľná. Pri drobnom písme vzrastá riziko, že s veľkým množstvom zmluvných podmienok sa priemerný spotrebiteľ ani len neoboznámi a už vôbec ich nepochopí. Pritom môže ísť vo svojich dôsledkoch o závažné zmluvné podmienky, napríklad rozhodcovskú doložku alebo „plnomocenstvo“ udelené tretej osobe spriaznenej s veriteľom, ktorú vybral sám veriteľ.